VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS, S.L. Avinguda Països Catalans 45 ent - 17820 BANYOLES - NIF ESB17461286

1 ÚS I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Vergé Teixidor i Associats S.L. informa que les dades personals que podria proporcionar, a través del web, així com aquells que podria oferir en un futur en el marc de la relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers de Vergé Teixidor i Associats S.L., les dades del qual figuren a l'encapçalament.

Aquests fitxers estan destinats a gestionar, administrar, prestar els serveis o proporcionar els productes que heu sol·licitat, si escau, per al compliment i execució dels contractes que podria celebrar, millor conèixer els seus gustos, adaptar el servei a les vostres preferències, així com per oferir nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de la assessoria Vergé Teixidor i Associats S.L., per qualsevol mitjà, inclòs electrònic. Els destinataris de la informació recollida serà, principalment, els de empleats de l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L.

Excepte en camps en què expressament es determini el contrari mitjançant un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, mentre que la manca de resposta a aquestes preguntes implica una disminució en la qualitat dels serveis que heu demanat. La manca d'omplir en determinats camps com a obligatori o el subministrament de dades incorrectes farà impossible a l’assessoria Vergé Teixidor i Associats S.L. que pugui donar-li els serveis o li proporcioni productes que sol·liciti.

El consentiment per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocada en qualsevol moment dirigint-se a l'adreça de VERGE TEIXIDIDOR I ASSOCIATS S.L., o mitjançant correu electrònic administracio@vergeteixidor.com

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. L'EXERCICI DELS DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Les persones que han aportat les seves dades a l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L. podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades incloses en els fitxers de l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L.

Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercir els seus drets per telèfon, cal sol·licitar-ho per qualsevol mitjà de deixar prova d'enviament i la recepció i enviar una còpia del seu document d'identificació DNI o equivalent.

La persona interessada pot exercir els seus drets mitjançant un escrit adreçat a l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L. en l'adreça de comunicació que figura a la Web o a l’adreça de correu electrònic administracio@vergeteixidor.com

3. MESURES DE SEGURETAT

L’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L. informa que s'ha implementat tècniques i mesures de seguretat organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i completament fiables i que l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L. no pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin causar alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari.

4 MENORS

En el cas que qualsevol dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 18 anys l’assessoria VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de dades personals del menor.

5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’assessoria VERGE TEIXIIDOR I ASSOCIATS S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat, segons el seu criteri, o motivada per una protecció de dades d'autoritat doctrinal competent en Protecció de Dades, legislativa o jurisdiccional. Qualsevol modificació en la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva aplicació efectiva. L'ús del lloc web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquestes.

6. LLEI APLICABLE

Qualsevol controvèrsia derivada de l'ús d'aquest web, estarà  regirada, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis vigents.

 

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu