Assesorament Laboral

Aquesta assessoria els ofereix:

La confecció dels contractes de treball, pròrrogues i renovacions i la comunicació dels mateixos, així com el plantejament de la millor opció contractual a realitzar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions. Avisos amb suficient antelació del venciment dels contractes.

L’aplicació i actualització de convenis i normes laborals.

Realitzem les nòmines d’acord a les seves instruccions i a la normativa sectorial específica aplicable.

El càlcul i confecció de liquidacions i quitances, en el cas de baixa dels treballadors.

En col·laboració amb experts en Prevenció de riscos laborals, realitzem un servei de consultoria i assessoria laboral de la seva situació.

Tramitació via telemàtica dels butlletins de cotització a la seguretat social, les altes, baixes, variacions de dades de treballadors. Ens encarreguem de tramitar els comunicats de baixa i alta mèdica de malaltia o accident.

Realitzem les declaracions trimestrals d’IRPF model 111 i declaració anual model 191 i els certificats de retencions i comunicació de dades al pagador.

La confecció del calendari laboral.

L'assistència, defensa, resposta a requeriments i recursos, en situacions d'Inspeccions de Treball. Representació en Actes de Conciliació i procediments d’acomiadament.

Altres tràmits com poden ser vides laborals, certificats d’estar al corrent de pagament, etc.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu