• Inici
  • |
  • Notícies
  • |
  • Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços.

Notícies

Fiscal

Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços.

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA

ASSUMPTE: Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços.

La llei 5/2017 de 28 de març estableix en el seu article 195.3 que:

Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, amb exclusió de les bosses compostables, en els punts de venda de mercaderies o productes. La mesura va entrar en vigor el dia 31 de març.

Les bosses afectades són:

  • Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per a transportar la compra.
  • Bossa de lliurament a domicili:qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.
    • Les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit..., en els comerços no estan incloses dins d'aquesta prohibició. No obstant la Generalitat de Catalunya, a través de l'ARC, esta avançant amb el sector de cara a la seva reducció.

 

La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament prohibeix la seva distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.

En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent, d’acord amb la normativa de residus, que pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import entre 400 i 4.000 €.

 

Restem com sempre a la seva disposició per ampliar la informació que precisin. Atentament,

VERGE TEIXIDOR I ASSOCIATS

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu