Notícies

Fiscal

TAXA TURISTICA

ASSUMPTE: Modificació Reglament sobre les estades en establiments turístics.

Segons el Decret 60/2017 de 13 de juny de 2017 hi ha hagut una modificació en el Reglament sobres les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre. Queda redactat de la següent manera:

PERIODE DE LIQUIDACIÓ:

S’estableixen dos períodes de liquidació semestrals:

-         De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.

-         De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

 

PRESENTACIO I INGRES DE L’IMPOST:

S’ha d’efectuar dins dels terminis següents:

a)      La corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre, entre els dies 1 i 20 d’octubre.

b)      La corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març, entre els dies 1 i 20 d’abril.

 

Restem com sempre a la seva disposició per ampliar la informació que precisin.

Vergé Teixidor i Assoc. SL © 2012

Avinguda Països Catalans, 45

17820 Banyoles, Girona

t: +34 972 570 919

administracio@vergeteixidor.com

disseny webInteractiu